”Vill SD chockhöja skatten för Ånges kommuninvånare??”

Debattartikel av Jan Philipsson (Ordförande Socialdemokraterna Ånge) i ST: ”Vill SD chockhöja skatten för Ånges kommuninvånare?”


(Att begränsa glesbygdskommunernas möjlighet att ta del av skatteutjämningen skulle slå extremt hårt, menar Jan Filipsson (S). Bilder: Fredrik Sandberg/TT / Micke Engström)

”Sverigedemokraterna vill att Sveriges kommuner endast ska kunna få 10 procent av sin totala budget via skatteutjämningssystemet.
I dag kommer 22 procent av Ånge kommuns budget från skatteutjämningssystemet. Vi skulle alltså förlora runt 70 miljoner varje år om Sverigedemokraternas förslag skulle bli verklighet.”
”I Ånge kommun skulle vi bli tvungna att chockhöja skatten med fyra kronor, eller skära ner på välfärden eller annan verksamhet.”

Ledare av Sofia Mirjamsdotter i ST: ”Sofia Mirjamsdotter: Därför vore SD:s landsbygdspolitik en katastrof för Ånge”
”Han (Sällström) menar att ingen kommun ska få mer än 10 procent av sin totala budget i utjämningsstöd. Ånge kommun får 22 procent av sin totala budget i utjämningsstöd. Hur tänker Sällström här? Jo han tycker att skatterna ska höjas eller också får utgifterna anpassas.”
”Nu vill alltså en Sverigedemokratisk riksdagsledamot från Ånge (som är en av dessa kommuner) göra detta etter värre. Samtidigt vill han sätta ett tak för skattesatserna på 36 procent
Ånges kommuninvånare betalar redan 34,6 procent i skatt (inklusive landstingsskatten som är på 11,29 procent).
Om SD-förslaget gick igenom skulle det vara ett dråpslag utan motstycke på senare tid, för i stort sett hela Norrlands inland.”

Om Folkets Hus och att följa stadgar/policys..

Ja, glädjen över att Folkets Hus i Ånge satt ner foten gällande sina stadgar och beslutet att inte hyra ut till SD blev kortvarig, systerföreningen i Ljungaverk fann sej dessvärre nödgade att förbigå stadgar och policy och göra tvärtom.
Vad kan man då säga om detta?

Efter lite funderande hit och dit så måste jag nog konstatera följande:
1. Ånge Kommun äger fastigheten som Folkets Hus Ljungaverk huserar i.
2. Ånge kommun tycks ha stadgar som gör att Folkets Hus Ljungaverk inte kan följa de egna stadgarna.
3. Folkets Hus styrelse i Ljungaverk har förbigått sina stadgar och policy.
4. Folkets Hus i kommunalt ägda lokaler har tappat sitt existensberättigande?

Jag har tyvärr inte funnit någon trovärdig källa där man kan se kommunallagen i sin helhet, så den lämnar jag därhän.
Däremot kan man ta sej en titt på Folkets Hus och deras stadgar/policy som finns lättillgänglig på nätet.
Där kan man exempelvis i policyn (9 april 2014) (Ny uthyrningspolicy för folkrörelsen Folkets Hus och Parker 140409) läsa:
Folkrörelsen Folkets Hus och Parkers hundratals mötesplatser i hela landet bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. De får aldrig bli en hävstång eller megafon som hjälper rasistiska/främlingsfientliga, icke-demokratiska och exkluderande rörelser att växa.”

”Det drar fram en våg av rasistiska och främlingsfientliga och exkluderande yttringar i både Sverige och övriga Europa.
Det handlar om allt från religiös extremism till partier med en exkluderande agenda.
Frågan om uthyrning av Folkets Hus och Parkers mötesplatser blir allt
vanligare i detta sammanhang. Är det rätt eller fel att hyra ut?
Vilken grund gäller för bedömning och ställningstagande?
Inte sällan kidnappas vi med hjälp av vår egen historia och egna argument.
Har vi inte en skyldighet att hyra ut till exempelvis partier som sitter
representerade i demokratiskt valda församlingar?
Betyder detta att vi inte respekterar yttrandefriheten?
Svaret på båda dessa frågor är nej. Folkets Hus och Parkers mötesplatser ska främja mångfald, solidaritet och ett inkluderande synsätt.
Det faktum att ett politiskt parti genom demokratiska val fått plats i demokratiska församlingar, gör inte automatiskt att deras politik främjar
demokrati och rättvisa. En grupp blir inte automatiskt solidarisk för att den har formen av en förening.

Tar man sedan en titt i stadgarna (20 oktober 2012) (Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker) finner man i princip samma budskap:
§ 2 Ändamål
Folkets Hus och Parkers ändamål är:
att med sina ideal hämtade från de demokratiska folkrörelserna verka för att
medlemmarna upplåter allmänna samlingslokaler i syfte att främja yttrande- och
mötesfriheten, anordnande av kultur- och nöjesarrangemang och därigenom
verka för ett allsidigt föreningsliv samt skapandet av möjligheter för ökad
integration och jämställdhet i vårt samhälle.

Detta är alltså anledningen till varför samtliga Folkets Hus i Sverige borde stänga ute ett rasistiskt och exkluderande parti som SverigeDemokraterna.

Men varför är SD att betrakta som rasistiska och olämpliga för Folkets Hus att hyra ut till undrar kanske någon.
Jo, dels med tanke på alla rasistiska, främlingsfientliga och exkluderande uttalanden som ledande personer i partiet gjort.

* Ta t.ex deras rättspolitiske talesman Kent Ekeroth:
Sverigedemokraten Kent Ekeroth, 29, är snart en av Sveriges nya riksdagsledamöter.
Enligt honom kan en troende muslim inte vara svensk och han vill stoppa 90 procent av all invandring.
– Med morot och piska ska vi få muslimerna att lämna Sverige, säger han
.

Att bura in alla asylsökande är rättsvidrigt Kent Ekeroth

* Vi har även pressekreteraren Richard Jomshof som instämmer i Ekeroths förslag om ”internering” av asylsökanden:
SD:s partisekreterare vill låsa in asylsökande

* Partiledaren Åkesson är själv inte trevligare inställd mot invandrare, speciellt inte muslimer:
Muslimerna är vårt största utländska hot
Åkesson: Jag ska göra allt i min makt för att vända trenden

* Skulle det vara så att man inte anser detta räcka som belägg för att SD är ett exkluderande parti så kan man ju alltid konsultera deras eget principprogram, då gärna på sidan 8 med texten som behandlar ”den nedärvda essensen mm”.

Kontentan av detta?
Ja, den är väl den att om man skall dra några som helst slutsatser så är det väl så att:

1. Kommunen sätter krokben för en förening att driva sin verksamhet på sina egna villkor och följa egna stadgar och sin policy.
2. Folkets Husföreningen i Ljungaverk följer inte fastslagna stadgar samtidigt som jag tycker att agerandet är ett hugg i ryggen på Ånges Folkets Husförening.
3. En styrelse som inte följer föreningens stadgar borde omedelbart och bums lämna sin post.
4. Föreningen bör pröva detta juridiskt och efter detta begrunda om föreningen har något fortsatt existensberättigande om man ej har beslutanderätt gällande uthyrning av lokaler till rörelser som strider mot de egna stadgarna.

Tyvärr så har många flyttat fokus från Folkets Hus till att SD gynnas av dittan och dattan. Personligen tror jag inte på att SD skulle minska av att tiga, tvärtom, fast nu var det ju inte främst SD saken handlade om, det var Folkets Hus, stadgar och kommunens rätt att besluta huruvida en förening kan följa sina stadgar.

Slutligen vill jag tillägga att jag har inget personligen emot personerna i styrelsen, men jag tycker agerandet är under all kritik med tanke på att det finns stadgar att följa i föreningen.
Är det så att kommunen satt käppar i hjulen så tycker jag det är anmärkningsvärt och (för att använda en SD-floskel) ett hot mot demokratin om en förening inte skall ges möjlighet att följa för den föreningen fastslagna stadgar och policys.

Min önskan är att styrelsen omprövar detta beslut och respekterar stadgarna och policyn.

Detta är min syn på saken, och jag lämnar nu detta därhän.

Äntligen, som Fylking brukade säga….


Äntligen har någon satt ner foten och stoppat rasisterna SD att få tillgång till lokaler i Folkets Hus, en stor eloge till de drivande i Ånges Folkets husförening som gjorde detta.

Sundsvalls Tidning: ”SD portade från Folkets hus i Ånge
Sverigedemokraterna är inte välkomna att hyra i Ånge Folkets hus. Nu kräver SD i Ånge att kommunen säger upp avtalet med Folkets hus med omedelbar verkan.

SR P4 Lokala: ”Folkets hus i Ånge får inte hyras ut till Sverigedemokraterna
– Vi har tagit Folketshus- och parkers policy, säger Lars-Eric Bjelkström, föreståndare på Ånges Folkets hus.

Naturligtvis drogs offerkoftan på och det skulle beklagas på nätet…


Cry me a river liksom. :-)

Det står ju liksom ganska tydligt i FH’s stadgar riktlinjer för uthyrning av FH’s lokaler, angående uthyrningspolicyn kan man läsa detta: ”Folkets Hus och Parker tog hösten 2011 fram en rekommendation för hur våra medlemsföreningar kan förhålla sig vid uthyrning åt rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser.
Folkets Hus policy angående uthyrning finner du här: Lokaluthyrningspolicy.

Avslutningsvis tycker jag att alla som läst detta inlägg tar och skruvar upp volymen och njuter av denna höjdare som jag vill tillägna Lars-Eric Bjelkström och styrelsen på Folkets Hus i Ånge.