Lögn eller ren och skär okunnighet??

Ja, vi kan väl börja med den sk. plastpåseskatten som många knallkorkar beskyller MP för och som skulle vara så misslyckad. Det är egentligen en skitsak som de flesta läskunniga borde känna till, t.om Nyheter Idag som sprider propaganda från den yttersta högerkanten har ju skrivit om detta, varför fattar folk inte? (Nej, jag  tänker inte länka till den rassebloggen)

Vi kan väl börja med att se vem eller vilka som är pappa till denna extraskatt, var det verkligen MP som låg bakom den? Beslutet togs senare i den sk. JÖKen av L, C, och regeringspartierna och ingår också i den sk. gröna skatteväxlingen.

Liberalernas egna hemsida: ”Exempel på liberal grön skatteväxling
”Vi vill höja klimatskatterna med runt 5 miljarder samtidigt som skatterna på jobb sänks med 26 miljarder. Exempel på miljö- och klimatskatter är omvänd miljöbilsbonus, reformerat reseavdrag, läckageskatt i jordbruket, borttagande av subventioner till fossila bränslen och skatt på plastpåsar. När det gäller sänkta jobbskatter handlar det till exempel om att vi vill att färre ska behöva betala statlig inkomstskatt, borttagande av värnskatten och göra det förmånligare för äldre att fortsätta jobba.”

Till att börja med kan vi kika lite vad bakgrunden var, och den finner vi i den sk. JÖKen (januariöverenskommelsen).
I Liberalernas budgetmotion för 2019 lade man förslag om en skatt på plastpåsar:
”Plast som sprids i naturen måste bekämpas. För att styra konsumtionen mot mer återvinning och förnyelsebara råvaror vill vi införa en plastpåseavgift.”
Man hänvisar till:
”Klimatförändringarna leder till extremväder och naturkatastrofer, både i Sverige och i resten av världen. Det påverkar allt liv på jorden. Samtidigt skövlas livsviktig skog medan djur- och växtarter försvinner för att aldrig komma tillbaka. Haven smutsas ner av plast och föroreningar samtidigt som fisken försvinner. För att rädda klimatet och miljön och skapa en renare framtid för kommande generationer måste vi agera nu. Vi måste fatta beslut som gör skillnad på både lång och kort sikt.”

Pressmeddelande från Regeringskansliet 16 September 2019:
”Skatt på plastbärkassar”
”I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen. Att en skatt på plastbärkassar bör införas framgår av Januariavtalet. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.”

”- Plastpåsar är praktiskt för oss människor, men ett otyg för djuren och naturen. De orsakar nedskräpning och finns kvar länge i naturen eftersom det tar väldigt lång tid att brytas ned. En skatt kommer att stimulera till ny teknik och hållbara konsumtionsmönster, säger Per Bolund, biträdande finansminister.”

Det skulle innebära en del skatteinkomster för staten, men den största vinsten skulle vara ett minskat användande av dessa plastpåsar vilket väl borde vara önskvärt för alla parter, ja förutom tillverkarna av påsarna då förstås.

Sen att den var ett misslyckande gällande att dra in pengar till staten i form av skatter är en annan femma, syftet var i mina ögon att minska användningen av plastpåsarna vilket lyckats bra tydligen.

GP 16 September 2020: Håkan Boström: Liberalernas plastpåseskatt ett fiasko”
”Det har gått drygt fyra månader sedan plastpåseskatten infördes den 1 maj. Resultatet är ett fiasko, inte för att den inte haft effekt, utan för att effekten varit negativ. Försäljningen av bärkassar i plast har minskat dramatiskt.”

NWT 1 Oktober 2020: ”Fiasko för plastpåseskatt”
”Skatten på plastpåsar har blivit ett rejält fiasko. Den är inte bara ett stort irritationsmoment när vi skall gå och handla, den är också onödig och skadlig för miljön. Inte heller kommer den att inbringa några större summor att tala om för statskassan.”

Vad folk mest tittar på är det uteblivna inflödet i skattekassan även om prio 1 var att minska användandet, men kan vi lämna det där bakom oss nu och konstatera att det inte var MP som var Pappa till förslaget om ”plastpåseskatten”?

Detta inlägg är publicerat under Egna funderingar, Politik av Christer Gunnarsson. Bokmärk permalänken.

Om Christer Gunnarsson

Liten blogg om en stor gube som ämnar krympa en del. Christer Gunnarsson heter jag, född hösten 1965 och boendes i Ljungaverk. Ensamstående och trivs väl bra med det, eller finner mej åtminstone i hur det idag ser ut på den fronten. :-) En del kallar mej kommunist, och visst, mycket av åsikterna drar långt åt vänster. Men jag vill nog hellre titulera mej humanist. Har inte mycket till övers för rasister och annat pack ute på yttre högerkanten.